Co możemy zrobić?

Opracować i wdrożyć strategię CSR zgodnie z ISO 26000 i serią standardów AA1000.
Opracować i wdrożyć dedykowany program społecznej odpowiedzialności biznesu.
Opracować raport zgodnie z metodologią GRI.

Czego nie robimy?

Nie opisujemy fikcji na potrzeby raportów GRI.
Nie wdrażamy rekomendacji ISO 26000 w jeden tydzień.
Nie tuszujemy CSR-em aktywności szkodliwych społecznie.

W czym czujemy się najlepiej?

W kreowaniu dedykowanych programów CSR-owych.
W pisaniu strategii CSR-owych we współpracy z zespołem Klienta.
W tworzeniu Dobrych Praktyk CSR-owych.

Ile to kosztuje?

Nasze honorarium w tym obszarze to wartość od 5000 zł netto
do 120 000 zł netto miesięcznie. Projekty CSR-owe wyceniamy indywidualnie.