Co możemy zrobić?

Opracować i zrealizować kompleksowo projekt kampanii, zaczynając od pomysłu na produkcji materiałów poligraficznych kończąc.

Napisać specyfikację istotnych warunków zamówienia, aby móc wybrać najlepszy pomysł, a nie najniższą cenę.

Opracować budżet i zaplanować wydatki związane z kampanią.

Czego nie robimy?

Nie świadczymy usług dla fundamentalistów religijnych i ideologicznych.
Nie udajemy pracowników innej firmy, która wygrała przetarg, ale nie ma kompetencji i zasobów ludzkich, aby zrealizować usługę.
Nie realizujemy zmodyfikowanych pomysłów innej agencji.

W czym czujemy się najlepiej?

W kampaniach społecznych.
W kampaniach marketingu politycznego.
W kampaniach pre-openigowych.

Ile to kosztuje?

Nasze honorarium w tym obszarze to wartość od 15000 zł netto do 450 000 zł netto za realizację kampanii.