Co możemy zrobić?

Opracować strategię komunikacji marketingowej, politykę marketingową, strategię CSR.
Dokonać audytu dokumentów o charakterze strategicznym.
Przeanalizować wdrożenie strategii i opisać rekomendację korekty.

Czego nie robimy?

Nie udajemy pracowników firmy, która wygrała przetarg na opracowanie strategii, ale nie ma kompetencji i pracowników, by to zrobić.

Nie piszemy audytów-laurek na zamówienie.

Nie piszemy strategii bez możliwości korzystania z wyników badań.

W czym czujemy się najlepiej?

We współpracy z pracownikami Klienta.
W tworzeniu przewagi konkurencyjnej.
W szukaniu połączeń pomiędzy komunikacją a sprzedażą.

Ile to kosztuje?

Nasze honorarium w tym obszarze to wartość od 15 000 zł netto
do 120 000 zł netto za projekt.