Projekt PARP

Tytuł projektu:
PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI BUDOWANIA KULTURY RESTAURACYJNEJ I WSPARCIA SPRZEDAŻY POSIŁKÓW W WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014 – 2020.

Koszt całkowity realizacji zadania: 1 378 215,00 złotych
Dofinansowano w kwocie: 672 175,00 złotych

Opis projektu:
Projekt obejmuje opracowanie unikalnego rozwiązania oferującego szeroko pojęte spójne działania promocyjne dla rynku gastronomicznego z wykorzystaniem potencjału mediów społecznościowych (budowanie społeczności zaznajomionej z kulturą restauracyjną, tzw. gastro turystyka), budowanie wizerunku polskiej gastronomii jako bogatej, promującej zdrowe nawyki żywieniowe, dostępnej dla każdego formy spędzania wolnego czasu i zachęcenie do jej eksplorowania. Narzędzie ma umożliwić zapełnienie lokali gastronomicznych w godzinach mniejszej zajętości, oraz przyczyni się do lepszego gospodarowania zasobami żywnościowymi. Udostępnione narzędzia ułatwią podejmowanie świadomych wyborów żywieniowych.

Projekt obejmuje wykonanie i przetestowanie projektu wzorniczego całościowej usługi promocyjnej, będącej połączeniem aplikacji mobilnej, webowej, usług promocji i ich automatyzacji, promujących kulturę spożywania posiłków restauracyjnych.