W ramach prowadzonej przez nas działalności posługujemy się badaniami, aby ocenić sytuację komunikacyjną przed i po fakcie. Metodologie, których używamy są powszechnie znane i stosowane przez szereg firm badawczych, wyspecjalizowanych w tej gałęzi komunikacji marketingowej.

Posługujemy się bowiem badaniami CAWI, CATI, PAPI, IDI, SDI, FGI czy Mystery Shopper. Bonusem wynikającym z prowadzenia przez nas badań jest fakt, że proces badawczy jesteśmy w stanie zmienić w narzędzie komunikacji marketingowej i włączyć w działania komunikacyjne bez uszczerbku dla treści pozyskanych w trakcie badań.