Projektujemy i realizujemy procesy z zakresu konsultacji społecznych. Dzielimy je na trzy zasadnicze etapy:

– pre-konsultacji
– konsultacji
– ewaluacji

Najczęściej realizujemy powyższe w ramach programów komunikacji społecznej, które towarzyszą konkretnym inwestycjom lub też są częścią szerszego programu zmian realizowanych z koniecznością konsultacyjną. Konsultacje społeczne realizujemy w ramach autorskich formatów, które dostosowujemy do konkretnych potrzeb debaty publicznej.