Zorganizować możemy wiele. Precyzując ten obszar naszej aktywności, warto zwrócić uwagę na dwa główne nurty „organizacji”.

Po pierwsze tworzymy i porządkujemy struktury odpowiedzialne za komunikację marketingową firmy. Wspieramy procesy rekrutacyjne. Na potrzeby naszych Klientów weryfikujemy pracę firm podwykonawczych, tworząc modele organizacji pracy firm świadczących usługi marketingowe.

Drugi aspekt jest mniej oczywisty i organizacyjnie trudny do usystematyzowania. Jednakże musimy przyznać, że organizujemy poparcie dla sprawy. Pozyskujemy sojuszników i protagonistów, niwelujemy działania antagonistów i oportunistów. Zawsze jawnie, nigdy skrycie. Zawsze w zgodzie z prawem i po bożemu. Jednakże do bólu skutecznie.